התמחויות

קניין רוחני

סימני מסחר

התמחויות

קישורים נוספים

קנייון רוחני – סימני מסחר

הגדרת המונח "סימן" על פי פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 הינו אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה ממדים;

"סימן מסחר" הינו סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם.

ישנם מספר סוגים מגוונים של סימני מסחר הן מבחינת מהותם והן מבחינת תחולתם. לדוגמא: סימן מסחר בין-לאומי, סימן מסחר בין-לאומי הרשום בישראל, סימן מסחר לאומי.

מבחינה מהותית קיימים מספר סוגים של סימני מסחר שזוכים להגנה מפניה הפרתם, כדוגמת: סימן מסחר מוכר היטב – שתקפותו מותנית במידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, ובמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק, סימן מסחר רשום – סימן מסחר שנרשם בפנקס סימני המסחר;

בחירת ה"שם" ה"מותג" של כל מוצר, שירות או עסק, נראית במקרים רבים כעניין שולי שאין לא השלכות קריטיות על יכולתו המסחרית. ואולם, מניסיון של שנים בתחום, נתקלנו לא אחת בעסקים שבחרו שם למוצר או שירות, שבמקרה הטוב לא היה ניתן לרישום כסימן מסחר, ומשכך ירדו לטימיון משאבים רבים שהושקעו במותג, ובנוסף לא ניתן היה לספק הגנה מפני שימוש באותו שם על ידי גורמים מתחרים, ובמקרה הפחות טוב, התברר שמדובר בהפרה של סימן מסחר הנמצא בבעלותו של גורם אחר, דבר שהעמיד את אותו העסק בסכנת תביעה (ולעיתים אף בתביעה בפועל).

משרדנו עוסק מזה שנים בייעוץ מקצועי הן בשלב הראשוני של בחירת הסימן המסחרי המתאים, והן בשלבי רישום סימני מסחר – בישראל ובינלאומית.

הגנה על סימן מסחר מפני הפרתו, או התגוננות מפני טענה של הפרת סימן מסחר בדרך כלל מחייבים קיומם של הליכים משפטים ודורשים היכרות מעמיקה בתחום. משרדנו מייצג לקוחות בהליכים משפטיים, תביעות וצווי מניעה העוסקים בהפרה של סימן מסחר, המהווים במקרים רבים חלק מהתחרות המסחרית של עסקים.

מאמרים

פרסומים

פסקי דין