פסקי דין

עודד הראל נ' WEST NEVADA MANAGEMENT INC

בבית המשפט העליון

 

רע"א  7827/10 – א'

 

בפני:  

כבוד השופטת מ' נאור

 

המבקש:

הראל עודד

 

נ  ג  ד

המשיבים:

1. West Nevada Management Inc

 

2. פאונדרס טי-אם רייל אסטייט אנד אינבסטמנט

    בע"מ

 

3. פאונדרס אינווסטמנטס בע"מ

 

4. פאונדרס אינטרנשיונל בע"מ

 

5. ת.ע. מונדן ניהול השקעות בע"מ

 

6. רוני אמיד

 

7. דנה תדמור

 

8. אורי עצמון

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע בתיק אזרחי 39357-08-10 מיום 3.10.2010 שניתנה על ידי כבוד השופט מ' לוי

בשם המבקש:                         עו"ד אמיר קמינצקי

להחלטה במחוזי (29-09-2010): תא 39357-08-10 עודד הראל נ' WEST NEVADA שופטים: שלמה פרידלנדר, עו"ד: 2 5, 7 ו 8, אלטשולר, גרוס

להחלטה במחוזי (29-09-2010): תא 39357-08-10 עודד הראל נ' WEST NEVADA שופטים: שלמה פרידלנדר, עו"ד: 2 5, 7 ו 8, אלטשולר, גרוס

להחלטה במחוזי (29-09-2010): תא 39357-08-10 עודד הראל נ' WEST NEVADA שופטים: שלמה פרידלנדר, עו"ד: 2 5, 7 ו 8, אלטשולר, גרוס

להחלטה במחוזי (29-09-2010): תא 39357-08-10 עודד הראל נ' WEST NEVADA שופטים: שלמה פרידלנדר, עו"ד: 2 5, 7 ו 8, אלטשולר, גרוס

להחלטה במחוזי (22-12-2010): תא 39357-08-10 עודד הראל נ' West Nevada Management Inc שופטים: יעקב שפסר, עו"ד: אמיר קמינצקי

להחלטה במחוזי (16-01-2011): תא 39357-08-10 פאונדרס טי-אם רייל אסטייס אנד אינבסטמנט נ' עודד הראל שופטים: יעקב שפסר, עו"ד: בע"מ, אלטשולר ולנר, א. קמינצקי

להחלטה במחוזי (07-03-2011): תא 39357-08-10 עודד הראל נ' WEST NEVADA MANAGEMENT INC שופטים: יעקב שפסר, עו"ד:  א. קמינצקי, א. אלטשולר

להחלטה במחוזי (08-03-2011): תא 39357-08-10 עודד הראל נ' חברת ווסט נבאדה (west Nevada) שופטים: יעקב שפסר, עו"ד: אמיר קמינצקי, תשובה , אורן מאור, אמיר  אלטשולר, סטיב גרוס

להחלטה בעליון (16-03-2011): רעא 1270/11 פאונדרס טי אם רייל אסטייט  & אינבסטמנט נ' עודד הראל שופטים: מ' נאור, עו"ד: אמיר אלטשולר, סטיב גרוס

להחלטה במחוזי (29-09-2010): תא 39357-08-10 עודד הראל נ' WEST NEVADA שופטים: שלמה פרידלנדר, עו"ד: 2 5, 7 ו 8, אלטשולר, גרוס

להחלטה במחוזי (29-09-2010): תא 39357-08-10 עודד הראל נ' WEST NEVADA שופטים: שלמה פרידלנדר, עו"ד: 2 5, 7 ו 8, אלטשולר, גרוס

להחלטה במחוזי (22-12-2010): תא 39357-08-10 עודד הראל נ' West Nevada Management Inc שופטים: יעקב שפסר, עו"ד: אמיר קמינצקי

להחלטה במחוזי (26-12-2010): תא 39357-08-10 פאונדרס טי-אם רייל אסטייס אנד אינבסטמנט נ' עודד הראל שופטים: יעקב שפסר, עו"ד: אלטשולר ולנר, עודד הראל, א. קמינצקי

להחלטה במחוזי (28-12-2010): תא 39357-08-10 WEST NEVADA MANAGEMENT INC נ' עודד הראל שופטים: יעקב שפסר, עו"ד: אלטשולר ולנר, עודד הראל, אמיר קמינצקי

להחלטה במחוזי (16-01-2011): תא 39357-08-10 פאונדרס טי-אם רייל אסטייס אנד אינבסטמנט נ' עודד הראל שופטים: יעקב שפסר, עו"ד: בע"מ, אלטשולר ולנר, א. קמינצקי

להחלטה במחוזי (08-02-2011): תא 39357-08-10 WEST NEVADA MANAGEMENT INC נ' עודד הראל שופטים: יעקב שפסר, עו"ד: א' אלטשולר, א' קמינצקי

להחלטה במחוזי (07-03-2011): תא 39357-08-10 עודד הראל נ' WEST NEVADA MANAGEMENT INC שופטים: יעקב שפסר, עו"ד:  א. קמינצקי, א. אלטשולר

להחלטה במחוזי (08-03-2011): תא 39357-08-10 עודד הראל נ' חברת ווסט נבאדה (west Nevada) שופטים: יעקב שפסר, עו"ד: אמיר קמינצקי, תשובה , אורן מאור, אמיר  אלטשולר, סטיב גרוס

להחלטה בעליון (16-03-2011): רעא 1270/11 פאונדרס טי אם רייל אסטייט  & אינבסטמנט נ' עודד הראל שופטים: מ' נאור, עו"ד: אמיר אלטשולר, סטיב גרוס

להחלטה במחוזי (13-09-2011): תא 39357-08-10 WEST NEVADA MANAGEMENT INC נ' עודד הראל שופטים: יעקב שפסר, עו"ד: אלטשולר ולנר, ד"ר אמיר קמינצקי נשיץ ברנדס

להחלטה במחוזי (16-11-2011): תא 39357-08-10 עודד הראל נ' West Nevada Managment Inc שופטים: יעקב שפסר, עו"ד: ד#ר אמיר קמינצקי, אמיר אלטשולר, נשיץ ברנדס

להחלטה במחוזי (05-12-2011): תא 39357-08-10 עודד הראל נ' West Nevada Management Inc שופטים: יעקב שפסר, עו"ד: ד"ר אמיר קמינצקי, כולם, כולם אמיר אלטשולר נשיץ ברנדס

להחלטה בעליון (10-01-2012): רעא 9368/11 WEST NEVADA MANAGEMENT INC נ' עודד הראל שופטים: מ' נאור, עו"ד: אמיר אלטשולר, סטיב גרוס

החלטה

 

  1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 1.10.2010 בה הורה על צמצום צו עיקול זמני שניתן. עם בקשת רשות הערעור הוגשה גם בקשה לסעד זמני במסגרת הבקשה עד להכרעה בבקשה.
  1. עיינתי בבקשה ודינה להידחות. ממילא אין מקום לסעד זמני במסגרתה. הבקשה לביטול העיקול שהגישו המשיבים נדחתה בעיקרה, אך בית המשפט קבע, וזהו הצמצום בו מדובר, כי העיקול לא יחול על כספים עתידיים שאמורים להגיע או שיגיעו בעתיד למשיבים. בכך פעל בית המשפט על פי ההלכה הפסוקה של בית משפט זה – רע"א 10826/05, 11918/05 "אדר-גלוב" בע"מ נ' בנק הדואר (לא פורסם, 25.5.2008). אני סבורה כי בית המשפט פרש נכונה את ההלכה הפסוקה ואין מקום להתערב בהחלטתו. ההחלטה ניתנה בהתבסס על הנוסח הנוכחי של התקנות. אכן, צו עיקול זמני לפי תקנות סדר הדין האזרחי חל רק על כספים וזכויות שהיו בידי המחזיקים בעת קבלת צו העיקול הזמני. האבחנות שמנסה בא כוח המבקש להבחין בין עניין זה לבין עניין אדר-גלוב – אינן אבחנות.
  1. ואחרי ככלות הכל: כפי שציין בית המשפט בבקשה לעיכוב ביצוע שנדחתה – אין מניעה שהמבקש ישוב ויעתור לצו נוסף לעיקול זמני המתייחס לכספים נוספים שיגיעו לידי המשיבים. מובן רצונו של המבקש לתפוס ככל הניתן, אך עליו לעשות כן בגדרי הדין.
  1. הבקשה נדחית. משלא התבקשה תגובה לא יהיה צו להוצאות. ואולם, על המבקש יהיה לשלם את האגרה שתיקבע בגין הליך זה.

 ניתנה היום, כ' חשון, תשע"א (25.10.2010).

5129371

מ' נאור 54678313-7827/10

54678313

  

ש ו פ ט ת

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   10078270_C01.doc   עע

מרכז מידע, טל' 02-6593333 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה