מאמרים

הפרת זכויות יוצרים בתוכנת מחשב

עו"ד שחר ולנר

זכויות היוצרים (CopyRight) במדינת ישראל מוסדרות בחקיקה ראשית, בחקיקה משנית, וכן באמנות בינלאומיות שאומצו על ידי המדינה.

יצירות הזכאיות להגנה כזכויות יוצרים הן יצירות מקוריות המובאות לידי ביטוי מוחשי כלשהו, אשר ניתן לחוש בהן באמצעות החושים הטבעיים, לשכפלן או לשדרן בכל דרך אחרת(1). ובמילותיו של השופט מלץ:- "זכות היוצרים אינה מגינה על רעיון כי אם על אופן הביטוי של הרעיון…"(2).

בהתחשב עם הוראות חוק זכויות יוצרים, זכות היוצרים תהא קיימת לגבי יצירות ספרותיות, דרמטיות, מוזיקליות ואמנותיות, וזאת ביצירה שיצאה לאור ראשונה בגבולות מדינת ישראל(3).

החקיקה מציינת מספר סוגי יצירות שיזכו להגנת זכות יוצרים, לענייננו חשובה ההגדרה של ה"יצירה ספרותית" – הכוללת מפות, תרשימים, תכניות, טבלאות וליקוטים;

כאמור, קיימים סוגים נוספים של יצירות המוגדרים בחוק, כדוגמת "יצירה דרמטית" "יצירה אמנותית" "יצירת פיסול" ועוד.. וגם רשימה זו איננה ממצה ואיננה סגורה, אלא ניתנת כדוגמאות ליצירות המוגנות על ידי החוק(4).

תוכנת מחשב כיצירה המוגנת בזכות יוצרים

"תוכנת מחשב" מוגדרת אף היא כיצירה ספרותית כמשמעותה בחוק זכויות יוצרים, ובזו הלשון: "לענין זכות יוצרים, דין תוכנה של מחשב כדין יצירה ספרותית כמשמעותה בחוק זכות יוצרים, 1911. בפקודה זו, "תוכנה של מחשב" – בין שהיא תכנית מקור ובין שהיא קוד יעד."(5) (ההדגשים בנוסח החוק המקורי – ש.ו.).

משמעותה של זכות היוצרים

"זכות יוצרים" מוגדרת כ- "זכות יחיד להעלות על הבמה את היצירה או חלק ניכר הימנה בצורה של ממש או להעתיקה ואם היצירה היא הרצאה – לקרוא בצבור את היצירה או חלק ניכר הימנה; אם זו יצירה שלא נתפרסמה – לפרסם את היצירה או כל חלק ניכר הימנה; וכולל המונח את זכות היחיד – (א) להוציא לאור, להעתיק, להציג או לפרסם כל תרגום של היצירה ; (ב) אם זו יצירה דרמטית, להפוך אותה לרומן או לכל יצירה אחרת שאינה דרמטית; (ג) אם היא רומן או יצירה אחרת שאינה דרמטית או אם זו מעשה ידי אמן, להפכה ליצירה דרמטית, אם בדרך הצגה בצבור או בדרך אחרת ; (ד) אם זו יצירה ספרותית, דרמטית או מוזיקלית, – לעשות כל תקליט, לוח מנוקב, סרט ראינועי, או כל מכשיר אחר שבאמצעותם אפשר להציג או למסור את היצירה בדרך מיכנית, ולהרשות את עשייתם של המעשים דלעיל."(6)

אופן רישומה של זכות היוצרים

בהבדל מסוגים אחרים של קניין רוחני, כדוגמת, סמני מסחר, מדגמים ופטנטים, לא קיימת במדינת ישראל רשות ו/או גוף רשמי אחר שבמסגרתו ניתן לבצע רישום על יצירות המוגנות בזכויות יוצרים, ובכך להבטיח את זכות היוצרים ביצירות אלו.

הפעולה הנפוצה ביותר שבאמצעותה מגנים בפועל על זכויות יוצרים במדינת ישראל, הינה פעולה המתבצעת על ידי היוצר ו/או בא כוחו באופן עצמאי ללא התערבות של רשויות המדינה, ושמטרתה העיקרית הינה הוכחה ראייתית לראשוניות ביצירה.

אין חובה לרשום את הסימן – ©

אמנת ברן(7), שעליה חתומות מדינות רבות ושהביאה לאחידות חוקית בכל הנוגע לזכויות יוצרים בין המדינות החתומות, פטרה את היוצר מהחובה להצמיד את הסימן לזכות היוצרים © ליצירה. למרות זאת ולשם אזהרת הצופים בעת החשיפה ליצירה, מומלץ להציב את הסימן ©, שכך ניתן יהיה להוכיח כי היתה הודעה על כך שמדובר ביצירה המוגנת בזכות יוצרים, שאז למפר אחריות מודעת להפרה(8).

הפרת זכות יוצרים

על פי הדין במדינת ישראל הפרתן של זכויות יוצרים מהווה, הן עבירה פלילית(9) העתידה לחייב בדין את המפר בעונשים כקבוע בחוק העונשין, תשל"ז-1977, והן עוולה אזרחית המזכה בתרופות אזרחיות כהגדרתן בחוק זכויות יוצרים(10) ובפקודת זכויות יוצרים(11).

רואים זכות יוצרים ביצירה כאילו הופרה כאשר אדם עשה מעשה שהזכות היחידה לעשותו נתונה לבעל זכות היוצרים, מבלי שקיבל את הסכמתו של בעל זכות היוצרים(12), וזאת למעט סייגים מסויימים שהוגדרו בחוק(13), כדוגמת טפול הוגן ביצירה לשם לימוד עצמי, מחקר ועוד.

העתקה מפירה מוגדרת כהעתקה של יצירה שקיים בה זכות יוצרים, ופירושה כל העתקה, לרבות כל חיקוי מתעה, שנעשו או שהובאו מחו"ל בניגוד להוראות חוק זכויות יוצרים(14).

לסיכום

למרות העובדה כי החיקוקים המגנים מפני הפרת זכויות יוצרים באו לעולם בתחילת המאה ה- 20, קרי – טרם עידן המחשב, ניתן לראות בבירור כי המערכת המשפטית, הן זו המונעת על ידי הכנסת בהליכי החקיקה והן זו הנבחנת על ידי בתי המשפט, מדביקה את הפערים ומתאימה עצמה לעידן הטכנולוגי.

בהתאם לכך דאג המחוקק הישראלי לתקן את החוק תוך הגדרתה של תוכנת מחשב כיצירה ספרותית המוגנת בזכות יוצרים, ושהפרתה, בין בהעתקתה ובין בכל דך אחרת, מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית כאחת.

איזכורים:

(1) עו"ד יהונתן בר שדה, האינטרנט והמשפט המקוון, הוצאת פרלשטיין-גינוסר, עמ' 241.

(2) ע"א 139/89 הרפז נ' אחיטוב, פ"ד מד (4) 16.

(3) ר' סעיף 1(1) לחוק זכויות יוצרים; כמו גם האמנות הבינ"ל בעניין.

(4) ת"א 1454/79 חברת סטרוסקי בע"מ נ' ויטמן פס"מ תשמ"ג (2) 460; ת"פ 916/80 מדינת ישראל נ' וידאוקסט, פס"מ תשמ"ג (2) 45; ת"א 3021/84 (ת"א) Apple Computer נ' ניוקום טכנולוגיות בע"מ, פ"מ תשמ"ז (1) 397.

(5) סעיף 2א לפקודת זכויות יוצרים (תיקון: תשמ"ח); כמו-כן ר' ת"א 3021/38 (הנ"ל בה"ש 10), בעמ' 405:
"תוכנת מחשב, שהיא פרי רוחו של האדם היוצר והכותב אותה, הנה יצירה ספרותית, כמשמעותה בהגדרת החוק, בהיותה ממלאת אחר התכונות והקריטריונים של יצירה ספרותית, ועל כן תוכנת מחשב, הן ה- Source Code והן ה- Object Code, בין שהיא כתובה ומודפסת בתקליטונים ובים שהיא אגורה ב- ROM , הינה יצירה ספרותית מוגנת על פי החוק."

(6) סעיף 1(2) לחוק זכויות יוצרים.

(7) אמנת ברן להגנת יצירות ספרותיות ואמנותיות, כתבי אמנה 737, כרך 21, עמ' 581; וכן צו זכויות יוצרים (אמנת ברן) ר' ה"ש 6 לעיל.

(8) עו"ד יהונתן בר שדה, האינטרנט והמשפט המקוון, בעמ' 244.

(9) ר' סעיף 3 לפקודת זכויות יוצרים [תיקון: תשמ"א, תשמ"ח], וסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

(10) סעיף 6 לחוק זכויות יוצרים.

(11) סעיף 3א לפקודת זכויות יוצרים.

(12) סעיף 2 לחוק זכויות יוצרים.

(13) שם, וכן סעיף 3ג. לפקודת זכויות יוצרים הדן בחריג של שימוש פרטי וביתי.

(14) ר' סעיף 35 לחוק זכויות יוצרים.

אזהרה!

כל המידע המוצג במאמרים הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.