פסקי דין

בזק ישיר הדפסות איכות (2005) בע"מ ואח' נ' פרינטון סחר

בית משפט השלום בהרצליה                                                                                                        01 ביוני 2011

ת"א 5199-01-09

מספר בקשה: 27

בפני:                             כב' השופטת אירית מני-גור

מבקשת:                       כלל חברה לביטוח בע"מ

 

-נגד-

 

משיבה:                      INCOMACS LTD

החלטה

א. פתח דבר

החלטתי זו ניתנת בעקבות החלטת ביהמ"ש המחוזי מפי כב' השופטת עופרה צ'רניאק מיום 17.5.11. המבקשת הגישה בקשת רשות ערעור בתיק רע"א 6096-10-10 על החלטתי מיום 8.7.10.

ערכאת הערעור קבעה כי יש להחזיר את הנושא לביהמ"ש קמא משני טעמים: האחד- ביהמ"ש קמא לא המתין לתשובת המבקשת ונתן החלטה הדוחה את הבקשה מבלי לשמוע את התשובה בהתאם לתקנה 241 (ג 1) לתקסד"א. השני- קשה להעביר ביקורת על ההחלטה נשוא הבר"ע, היות ולא ניתן להבין ממנה דבר דבור על אופניו, לא מהי המחלוקת בין הצדדים ולא מהי ההחלטה על נימוקיה.

בימ"ש קמא מקבל בהכנעה את החלטת ביהמ"ש המחוזי בכל הקשור לנימוק הראשון, ולפיכך ניתנת החלטה נוספת זו. באשר לנימוק השני, טוב היה לו ב"כ המבקשת היה מצרף לבר"ע אף את ההחלטה מיום 13.10.09 (המנומקת כדבעי והמחזיקה לא פחות מ-5 עמודים), שהרי ההחלטה מיום 8.7.10 הינה נדבך נוסף להחלטה מיום 13.10.09, ובהחלטה נשוא הבר"ע מאוזכרת החלטתי מיום 13.10.09 יותר מפעם אחת.

ב. מבוא

חברת בזק ישיר איכות הדפסות (2005) בע"מ (להלן: "בזק"), הגישה תביעה כספית כנגד ארבעה נתבעים, האחת-חב' פרינטון סחר בע"מ (1976) בע"מ (להלן: "פרינטון"), השנייה- חב' White Horse Machinery Limited (להלן: ""WH), השלישית – חברת INCOMACS LTD היא המשיבה שבפנינו (להלן: "המשיבה"), והרביעית- כלל חב' לביטוח בע"מ, היא המבקשת בפנינו (להלן: "כלל").

בזק הגישה בקשה להיתר המצאה מחוץ לתחום למשיבה, וכב' השופט צבי דותן שדן בבקשה קיבל את הבקשה בהחלטתו מיום 23.1.09. ביום 8.6.09, הגישה המשיבה באמצעות באי כוחה משרד עוה"ד אלטשולר-ולנר, בקשה לביטול היתר ההמצאה מחוץ לתחום. ביום 11.1.09 הגישה בזק את תגובתה, וגם כלל ביטוח הגיבה לבקשה ותמכה בעמדת בזק על אף שלא היתה בעלת דין בסוגיה זו.

התביעה נסבה על נזקים שנגרמו למכונות דפוס אותם רכשה התובעת מפרינטון ומWH- , המכונות הובאו לארץ באמצעות הובלה ימית, כאשר המשיבה עורכת את רישומם ובדיקתם בטרם אריזתם ומשלוחם לארץ. המשיבה היא חברה שהתאגדה בבלגיה שם מקום מושבה, ושם בוצעה פעולת האריזה.

בהחלטתי מיום 13.10.09, דחיתי את בקשת בזק להמצאה מחוץ לתחום, וקיבלתי את בקשתה של המשיבה לבטל את ההמצאה. החלטתי זו נומקה במספר נימוקים כפי שאפרטם להלן פעם נוספת. באותה החלטה קבעתי כי המשיבה איננה בעל דין נחוץ לבירור התביעה, ואיננה יכולה לבוא כנתבעת משום מקום מושבה.

המבקשת חב' כלל, הגישה הודעת צד ג' למשיבה והמציאה אותה למשרד אלטשולר-ולנר שייצג את המשיבה בהליך של ביטול ההמצאה מחוץ לתחום של תביעת בזק. משרד אלטשולר-ולנר, הבהיר כי הוא איננו המען החוקי להמצאת כתבי בי דין למשיבה. לאחר שמשרד אלטשולר-ולנר סיים את תפקידו, קבעתי בהחלטתי מיום 25.12.09 כי המשרד אלטשולר-ולנר לא מהווה מען להמצאת כתבי בי דין, ולאור החלטתי מיום 13.10.09 הרי כלל מנועה מלבצע המצאה מחוץ לתחום בהתאם לסמכות השיפוט הייחודית הקבועה בחוזה שבין פרינטון למשיבה. וכך קבעתי באותה החלטה מיום 13.10.09:

"על אף שפרינטון ויתר הנתבעים הוגדרו בבקשה "כמשיבים פורמאליים", בחרה חב' כלל להגיב לבקשה והצטרפה בדבקות רבה לטיעוני ב"כ התובעת, כי קיימת גם קיימת סמכות שיפוט למדינת ישראל לדון בתובענה. אין צורך להכביר מילים ולהבהיר כי לפרניטון ולמבטחת שלה חב' כלל קיים אינטרס מובהק לצירופה של המבקשת כנתבעת נוספת, שהרי אין לאלה כל אפשרות לשלוח הודעת צד ג' כנגד המבקשת נוכח סעיף סמכות השיפוט הייחודית ו%D