פסקי דין

הראל עודד נ' West Nevada Management Inc

בית משפט העליון 

25 אוקטובר 2010

רע"א 7827/10

בפני:

1. כב' השופט/ת מ' נאור

מבקשים:

1. הראל עודד

-נגד-

משיבים:

1. . West Nevada Management Inc.

2. פאונדרס טי-אם רייל אסטייס אנד אינבסטמנט בע"מ

3. פאונדרס אינווסטמנטס בע"מ

4. פאונדרס אינטרנשיונל בע"מ

5. ת.ע. מונדן ניהול השקעות נדל"ן בע"מ

6. רוני אמיד

7. דנה תדמור

8. אורי עצמון

ב"כ המבקשים:

1. עו"ד אמיר קמינצקי

ב"כ המשיב:

1. עו"ד א' אלטשולר

2. עו"ד סטיב גרוס

כותרת "פסקדין":

העליון מאשר: לא ניתן להטיל עיקול זמני על כספיים עתידיים.

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 1.10.2010 בה הורה על צמצום צו עיקול זמני שניתן. עם בקשת רשות הערעור הוגשה גם בקשה לסעד זמני במסגרת הבקשה עד להכרעה בבקשה.

2. עיינתי בבקשה ודינה להידחות. ממילא אין מקום לסעד זמני במסגרתה. הבקשה לביטול העיקול שהגישו המשיבים נדחתה בעיקרה , אך בית המשפט קבע, וזהו הצמצום בו מדובר, כי העיקול לא יחול על כספים עתידיים שאמורים להגיע או שיגיעו בעתיד למשיבים. בכך פעל בית המשפט על פי ההלכה הפסוקה של בית משפט זה – רע"א 10826/05, 11918/05 " אדר-גלוב" בע"מ נ' בנק הדואר (לא פורסם, 25.5.2008) . אני סבורה כי בית המשפט פרש נכונה את ההלכה הפסוקה ואין מקום להתערב בהחלטתו. ההחלטה ניתנה בהתבסס על הנוסח הנוכחי של התקנות. אכן, צו עיקול זמני לפי תקנות סדר הדין האזרחי חל רק על כספים וזכויות שהיו בידי המחזיקים בעת קבלת צו העיקול הזמני. האבחנות שמנסה בא כוח המבקש להבחין בין עניין זה לבין עניין אדר-גלוב – אינן אבחנות.

3. ואחרי ככלות הכל: כפי שציין בית המשפט בבקשה לעיכוב ביצוע שנדחתה – אין מניעה שהמבקש ישוב ויעתור לצו נוסף לעיקול זמני המתייחס לכספים נוספים שיגיעו לידי המשיבים. מובן רצונו של המבקש לתפוס ככל הניתן, אך עליו לעשות כן בגדרי הדין.

4. הבקשה נדחית. משלא התבקשה תגובה לא יהיה צו להוצאות. ואולם, על המבקש יהיה לשלם את האגרה שתיקבע בגין הליך זה.

           ניתנה היום, כ' חשון, תשע"א (25.10.2010).

ש ו פ ט ת

_________________________