פסקי דין

חיים ביננבוים נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

בית משפט המחוזי תל אביב – יפו                                                                                                   12 מאי 2002 בש"א 008654/02

בפני:                           1. כב' השופט/ת סגן נשיא דוד בר אופיר

העותר:                        1. חיים ביננבוים

-נגד-

המשיב:                       1. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

ב"כ העותר:                 1. עו"ד אמיר אלטשולר

 

החלטה

1. נגד המבקש, חיים ביננבוים, מתנהלים הליכים למימוש משכנתה. במהלך ביצוע ההליכים הגיש המבקש בקשה לפי סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, בעניין טענת "פרעתי". הבקשה נדחתה על הסף. יחד עמה הוגשה גם בקשה לביטול החלטה קודמת של ראש ההוצאה לפועל בה הוחלט שלא לעכב הליכי הוצאה לפועל. המבקש שב ובקש כי הליכי ההוצאה לפועל יעוכבו. ראש ההוצאה לפועל (כב' הרשמת קרן כץ) החליטה כי צו העיכוב היחיד המוטל בעניין זה, הוא הצו שניתן על ידי כב' השופט יפרח ביום 9.8.01. ראש ההוצאה לפועל דחתה, אם כן, את הבקשה בטענת "פרעתי" ואת הבקשה לעיכוב הליכים.

2. המבקש הגיש ערעור על שתי ההחלטות הללו. בא כוחו הנכבד של המשיב (עו"ד אלטשולר) טוען כי אין כאן ערעור בזכות אלא ברשות. טענה זו נכונה בחלקה. ההחלטה של ראש ההוצאה לפועל כוללת סעד שיש עליו ערעור בזכות, וכן סעד נוסף שהערעור בעניינו הוא ברשות. בנסיבות אלה לא הייתי מקפיד עם המבקש בעניין דרך הגשתו של הערעור, ואני קובע שהוא הוגש כדין.

3. ראש ההוצאה לפועל צדקה בקביעות העקרוניות שקבעה, לעניין גבולות סמכותו העניינית של ראש ההוצאה לפועל, כאשר הוא דן בטענת "פרעתי". יחד עם זאת הייתי אומר כי, בעניין מסוים זה, היא מוסמכת לדון באותן טענות המתייחסות לתשלומים שבוצעו בפועל, על חשבון החוב המוגן במשכנתה, לאחר כריתת הסכם המשכנתה. ברור שנטל השכנוע מוטל על המבקש להוכיח כי כל תשלום כזה שולם דווקא על חשבון החוב האמור (ע"א 402/59 פוייראייזן נ' אייזנר פ"ד ט"ו 937). אין עליה לדון בטענות קיזוז, כגון הטענות שעניינן נזקים שנגרמו למבקש או לחברה שבשליטתו, בעקבות התנהגות כלשהי של הבנק המשיב. עניין זה הוא נושא לדיון נפרד בפני בית המשפט, ואין דבר בינו לבין מימוש המשכנתה.

4. אני מדגיש כי ראש ההוצאה לפועל מוסמכת לדון בכל טענה אחרת שעניינה הוא חישובי שיעורי הריבית שגובשו לאחר כריתת הסכם המשכנתה. מותר לה לבדוק שיעורים אלה ככל שנפלה בהם טעות. במהלך הדיון תתעורר, אל נכון, בעיה הקשורה בסכום הקרן. ראש ההוצאה לפועל מוסמכת לקבוע אותו – על פי מכלול הנתונים שיהיו בפניה – שכן שטר המשכנתה ניתן לבטחון פרעונה של הלוואה בלתי מוגבלת בסכום.

5. החלטה זו ניתנת בבקשה לעיכוב ביצוע ההליכים בלבד ולא בערעור. אני מציע לבאי כוח הצדדים להסכים כי הערעור יתקבל במובן זה שהדיון יחזור לראש ההוצאה לפועל, והיא תדון בבקשה בטענת פרעתי לפי אמות המידה שקבעתי כאן. באין הסכמה כזו – יעוכבו הליכי המימוש עד למתן החלטה בערעור.

ניתנה היום, 12 במאי 2002, בהעדר הצדדים ובאי כוחם.

המזכירות תשלח העתק החלטה זו לבאי כוח הצדדים.

 

דוד בר-אופיר, שופט סגן-נשיא