פסקי דין

י.מ. תעשיות בניה ירוקה בע"מ ואח' נ' אשרוב ואח'

ת"א 58227-07-17

בית משפט השלום בנצרת

 

בפני:                                     כב' השופטת רגד זועבי

התובעת:                               י.מ. תשעשיות בניה ירוקה בע"מ

נגד

הנתבעים/ התובעים שכנגד:  1. רבקה אשרוב

2. יהונתן אשרוב

נגד

הנתבעים שכנגד:               1. יעקב המזרחי

                                      2. ירדן מזרחי

                                      3. שניר אוראל מזרחי

4. מזרחי פתרונות בנייה מתקדמת -בניה ירוקה

5. י.מ. תעשיות בנייה ירוקה בע"מ

פסק דין

 

הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק ביניהם על דרך הפשרה בהתאם לסעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984.

לאחר עיון, בחינה ושקילה של כל נסיבות העניין, אני קובעת כדלקמן:

הנני מקבלת באופן חלקי את התביעה העיקרית ומחייבת את הנתבעים/התובעים שכנגד, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת/הנתבעת שכנגד 5, סך של 400,000 ₪.

כמו כן, הנני מקבלת באופן חלקי את התביעה שכנגד ומחייבת את הנתבעות שכנגד מס' 4-5, מזרחי פתרונות בנייה מתקדמת-בניה ירוקה ו- י.מ. תעשיות בנייה ירוקה בע"מ, ביחד ולחוד, לשלם לנתבעים/התובעים שכנגד, סכום של 700,000 ₪ .

הסכומים דלעיל כוללים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

 

בנסיבות העניין, אני קובעת כי דין התביעה שכנגד, נגד הנתבעים 1-3 להידחות, ללא צו להוצאות.

הסכומים הנ"ל ישולמו, בין באופן ישיר ובין בדרך של קיזוז, ככל שיוסכם בין הצדדים. התשלום יבוצע תוך 30 ימים מהיום, אחרת יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מאותו מועד ועד התשלום המלא בפועל.

 

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

לאור הדרך הדיונית בה הסתיים התיק, ניתן פטור מתשלום יתרת האגרה.

 

ניתנה היום, י"ט סיוון תש"פ, 11 יוני 2020, בהעדר הצדדים.